سیستم مجوزدهی ایران اپکس

IRANAPEX Authorization

کنترل دسترسی کاربران نهایی، در Oracle APEX در بخش Authorization Schema تعریف می گردد. زمانی که برای یک سیستم کوچک دسترسی ها را تعریف می کنید، شاید این کار ساده و با صرف زمان کم انجام شود. اما زمانی که قصد کنترل دسترسی به یک یا چند سیستم با تعداد صفحات، آیتم ها و دکمه های فراوان را دارید، این کار سخت و طاقت فرسا خواهد بود.

معرفی

سیستم مجوزدهی ایران اپکس، یک سیستم حرفه ای و Standalone است که در یک workspace کاملا ایزوله نصب می شود و امکان کنترل تمامی سیستم ها (اپلیکیشن ها)ی موجود در همه Workspace های تعریف شده بر روی دیتابیس شما را با کمترین زمان سربار می دهد. این سیستم با ظاهری زیبا و کاربر پسند، کاملا مستقل از نحوه Authentication کاربران نهایی است و می تواند بنا به اندازه سیستم هایی که قصد کنترل آنها را دارید، بر اساس کاربر یا بر اساس نقش و گروه بندی نقش ها مجوزدهی را انجام دهد. در این سیستم یک نقش را می توانید مختص آن سیستم تعریف کرده و یا آن را به صورت Global تعریف کنید. مثلا اگر همه کاربران می توانند صفحه کارتابل خود را مشاهده کنند، پیام های خود را بخوانند و از این نوع صفحات عمومی، سیستم این امکان را می دهد تا نقشی Global تعریف گردد و به تمام کاربران این نقش داده شود.

ظاهری زیبا و کاربر پسند، کاملا مستقل از نحوه Authentication

ظاهری زیبا و کاربر پسند، کاملا مستقل از نحوه Authentication کنترل دسترسی به یک یا چند سیستم با تعداد صفحات، آیتم ها و دکمه های فراوان

مجوزدهی بر اساس کاربر یا بر اساس نقش و گروه بندی نقش ها

می تواند بنا به اندازه سیستم هایی که قصد کنترل آنها را دارید، بر اساس کاربر یا بر اساس نقش و گروه بندی نقش ها مجوزدهی را انجام دهد.

امکان مدیریت کل سیستم و تخصیص دسترسی به تمامی بخش ها

کنترل دسترسی به سیستم و صفحات آن و نیز تمامی بخش های آن صفحه: دکمه، پراسس، آیتم ها و Region ها و حتی Dynamic Action ها

کنترل تمامی اپلیکیشن های موجود در همه Workspace ها

امکان کنترل تمامی سیستم ها (اپلیکیشن ها)ی موجود در همه Workspace های تعریف شده بر روی دیتابیس شما را با کمترین زمان سربار

شرح کلی سیستم مجوزدهی ایران اپکس

یکی از مهمترین ویژگی های این سیستم، امکان مدیریت و تخصیص دسترسی به خود سیستم و صفحات آن و نیز تمامی بخش های موجود در آن صفحات اعم از دکمه، پراسس، آیتم ها و Region ها و حتی Dynamic Action ها است. پس با خیال راحت، در یک محیط یکپارچه و با کلیک بر روی درختواره دسترسی ها، دسترسی دسته بندی صفحات به نقش ها و نیز دسترسی نقش ها به کاربران را تنها با کلیک بر روی یک دکمه اعمال کنید.
نگران مدیریت دسترسی ها هم نباشید، گزارشات کاملی از آنچه که یک نقش یا کاربر به آنها دسترسی دارد در سیستم وجود دارد تا در هر لحظه بتوانید دسترسی های آن نقش یا کاربر را مشاهده و مدیریت کنید.

سیستم امکان تعریف تعریف پارامتر به ازای هر نقش یا کاربر را به منظور ایجاد شرط های داینامیک برای کوئری ها به شما می دهد تا دسترسی شما بر روی داده ها نیز تکمیل گردد.
امکان مدیریت همه سیستم های موجود در کلیه Workspace ها بارزترین ویژگی این سیستم است. بنابراین با نصب آن، محیطی برای مدیریت تمام سیستمهای Oracle APEX موجود را خواهید داشت. ما برای امنیت بیشتر، این ویژگی راغ در سیستم پیاده کرده ایم تا هر گونه دیتایی که خارج از محیط دسترسی وارد سیستم گردد نامعتبر شناخته شده و به ازای هر تمام رکوردهای جداول مجوزدهی Checksum تعریف گردد تا شما از ورود صحیح اطلاعات مطمئن گردید.

ویژگی های سیستم مجوزدهی ایران اپکس

کنترل تمام Workspace های در یک Instance

دارای Performance خوب

تعریف تمام رکوردهای جداول مجوزدهی با Checksum

اعتبار سنجی دیتا در اپلیکیشن مجوزدهی (در صورت اضافه کردن اطلاعات در دیتابیس غیرمعتبر شناخته می شود)

امکان مشخص کردن اپلیکیشن ها بر اساس مجوزدهی

امکان تعریف نمایش/غیرنمایش برای صفحات در منو

امنیت بالا و نصب راحت

ایجاد تعریف تقش ها به ازای هر سیستم و یا بصورت Global برای همه سیستم ها

اختصاص دادن نقش ها به کاربران بصورت Checkmark Tree و کاملا AJAX

تعریف ناحیه های (Regions) محدود شده به نقش هرکاربر(نمایش/غیرنمایش-فقط خواندنی)

تعریف آبجکت های (Objects) محدود شده درون هر صفحه به نقش هرکاربر(نمایش/غیرنمایش-فقط خواندنی)

تعریف صفحه های (Pages) محدود شده به ازای هرکاربر(نمایش/غیرنمایش-فقط خواندنی)

تعریف آبجکت های (Objects) محدود شده درون هر صفحه به ازای هرکاربر(نمایش/غیرنمایش-فقط خواندنی)

نصب اپلیکشن مجوزدهی بصورت Standalone و در Workspace جداگانه

ظاهری زیبا و کاربرپسند

امکان استفاده از کاربران تعریف شده در سیستم احراز هویت (Authentication)

ورود صحیح اطلاعات مجوزدهی فقط از طریق اپلیکیشن IRANAPEX Authorization

انواع مجوزدهی: الف) بر اساس کاربران ب) بر اساس نقش

ایجاد تعریف دسته بندی صفحات

تعریف پارامتر به ازای هر کاربر- شرط های داینامیک برای کوئری

Tree-Preview برای جداول Master-Detail برای مشاهده اطلاعات بصورت کلی

اختصاص دادن دسته بندی صفحات به نقش ها بصورت Checkmark Tree و کاملا AJAX

تعریف صفحه های (Pages) محدود شده به نقش هرکاربر(نمایش/غیرنمایش-فقط خواندنی)

اختصاص دادن صفحات به کاربران بصورت Checkmark Tree و کاملا AJAX

تعریف پارامتر به ازای هر نقش- شرط های داینامیک برای کوئری

تعریف ناحیه های (Regions) محدود شده به ازای هرکاربر(نمایش/غیرنمایش-فقط خواندنی)

تصاویر سیستم مجوزدهی ایران اپکس

برای مشاهده دمو و ارسال کاتالوگ سیستم، لطفا با ما در ارتباط باشید.