اوراکل اپکس ۵ –Page Designer و بازخوردهای سریع

اوراکل اپکس ۵ –Page Designer و بازخوردهای سریع

در اپکس ۵ کار توسعه را بسیار سریعتر از گذشته خواهد کرد. استفاده از Page Designer باعث می شود تا با کلیک های کمتر و با کشیدن و رها کردن آیتم ها، ناحیه ها و نیز دکمه ها بر روی صفحه طراحی، نتایجی سریعتر و بهتر را تجربه کنید. در این محیط جدید، هنگام رجوع برای ویرایش صفحه مورد نظر، تمامی اطلاعات مربوط به آن صفحه بر روی حافظه دستگاه شما بارگذاری می شود و این باعث می گردد هنگامی که خطایی رخ داد، بلافاصله بازخورد آن را در Page Designer مشاهده کنید. محل خطا و Property که خطا در آنجا واقع شده است بلافاصله به رنگ قرمز درخواهد آمد و در بخش Messages ارجاع به محل و Property خطا ظاهر می گردد.

ناحیه ای که خطا در آن رخ داده است، قرمز رنگ  می شود. علاوه بر این یک پیام خطا به همراه متن و علت خطا در بخش Message مشاهده می کنید که با کلیک روی آن به Property ای که خطا در آن رخ داده است ارجاع داده خواهید شد.
برای مثال، خطای نشان داده شده، بیانگر اجباری بودن مقداردهی به Property مربوط به Sequence آن ناحیه است.

علاوه بر این اگر به درستی به بخش Property و آیتم های آن نگاه کنید مثلث کوچکی را در گوشه برخی Property ها مشاهده می کنید که بیانگر اجباری بودن مقداردهی آن Property ها است. با اپکس ۵ و ویژگی های جدید آن همراه ما باشید.