بانک تجارت

منابع انسانیدر این سامانه، امکان ایجاد و مدیریت شعب و مناطق قابل ارائه این خدمات فراهم شده است. امکان تعریف و ثبت شرکت‌های تولید کننده صندوق با ریزترین جزئیات مورد نیاز، محاسبات مربوط به نرخ کارمزدها، کارمزد تنظیم وکالت نامه، تعریف انواع مشتریان و… در نظر گرفته شده است. امکان ثبت نام کاربر، تمدید و تخلیه صندوق، ثبت وکیل، رزرو صندوق، کارتابل تایید و ابطال اسناد، تاریخچه مراجعات، انواع گزارشات سیستمی مورد نیاز از ویژگی های این سامانه می‌باشد.
حوزه تدارکاتاین سامانه با هدف تسهیل استفاده پرسنل و امکان محاسبات تقسیطی پیاده سازی شده است. از ویژگی‌های آن، در نظر گرفتن خدمات بیمه‌ای ارائه شده توسط بیمه‌گذاران متنوع است. امکان ثبت تمام بیمه نامه‌ها اعم از بدنه و شخص ثالث و تقسیط طبق ضرایب متفاوت هر شرکت بیمه کننده در نظر گرفته شده است. سامانه به سیستم حسابداری متصل شده و اقساط بعد از محاسبه کسورات از حساب‌های مربوطه بطور خودکار کسر خواهند شد.
حوزه ارزیدر این سامانه، امکان ایجاد و مدیریت شعب و مناطق قابل ارائه این خدمات فراهم شده است. امکان تعریف و ثبت شرکت‌های تولید کننده صندوق با ریزترین جزئیات مورد نیاز، محاسبات مربوط به نرخ کارمزدها، کارمزد تنظیم وکالت نامه، تعریف انواع مشتریان و… در نظر گرفته شده است. امکان ثبت نام کاربر، تمدید و تخلیه صندوق، ثبت وکیل، رزرو صندوق، کارتابل تایید و ابطال اسناد، تاریخچه مراجعات، انواع گزارشات سیستمی مورد نیاز از ویژگی های این سامانه می‌باشد.
صندوق‌های اجاره‌ایدر این سامانه، امکان ایجاد و مدیریت شعب و مناطق قابل ارائه این خدمات فراهم شده است. امکان تعریف و ثبت شرکت‌های تولید کننده صندوق با ریزترین جزئیات مورد نیاز، محاسبات مربوط به نرخ کارمزدها، کارمزد تنظیم وکالت نامه، تعریف انواع مشتریان و… در نظر گرفته شده است. امکان ثبت نام کاربر، تمدید و تخلیه صندوق، ثبت وکیل، رزرو صندوق، کارتابل تایید و ابطال اسناد، تاریخچه مراجعات، انواع گزارشات سیستمی مورد نیاز از ویژگی های این سامانه می‌باشد.

آنچه انجام داده‌ایم


آموزش اوراکل اپکس

برگزاری دوره آموزشی برای مهندسین واحد فناوری اطلاعات بانک

ایجاد زیرساخت

نصب و راه اندازی Oracle WebLogic و Oracle BI Publisher

نصب و راه‌اندازی

نصب و پیکربندی اپلیکیشن سرور و ORACLE APEX

نگهداری و پشتیبانی

نگهداری و پشتیبانی 24/7 کلیه سامانه‌های مبتنی بر ORACLE APEX

شناخت و تولید

تحلیل و تولید سامانه‌های مورد نظر بانک تجارت

استقرار کارشناس

استقرار کارشناسان مجرب در واحد IT بانک جهت توسعه سیستم‌ها

سامانه‌های تولید شده در بانک تجارت در یک نگاه


آرتا بیت افزار پویا ارائه کننده انواع سیستم‌های درون سازمانی بانکی در بستر اوراکل اپکس