بانک تجارت

سامانه صندوق‌های اجاره‌ای شعب

سامانه صندوق‌های اجاره‌ای شعب بانک تجارت، با هدف در اختیار قرار دادن مشتریان و پرسنل سازمانی تهیه گردیده است. در این سامانه، جامع‌ترین امکانات قابل ارائه به مشتریان و مدیران تحت اوراکل اپکس پیاده سازی و اجرا گردیده است.
در سطح مدیریت سامانه، امکان ایجاد و مدیریت شعب و مناطق قابل ارائه این خدمات فراهم شده است. امکان تعریف و ثبت شرکت‌های تولید کننده صندوق با ریزترین جزئیات مورد نیاز، محاسبات مربوط به نرخ کارمزدها، کارمزد تنظیم وکالت نامه، تعریف انواع مشتریان و… در این قسمت در نظر گرفته شده است.

امکان ثبت نام کاربر، تمدید و تخلیه صندوق، ثبت وکیل، رزرو صندوق، کارتابل تایید و ابطال اسناد، تاریخچه مراجعات، انواع گزارشات سیستمی مورد نیاز و بسیاری موارد دیگر از ویژگی های این سامانه می‌باشد.


نقطه قوت، مکانیزه نمودن تمامی فرآیندها در بالاترین سطح امنیت با ORACLE APEX

سامانه بیمه خودرو پرسنل بانک تجارت

سامانه بیمه خودرو پرسنل بانک تجارت با هدف تسهیل استفاده پرسنل و امکان محاسبات تقسیطی پیاده سازی شده است. از ویژگی‌های این سامانه در نظر گرفتن خدمات بیمه‌ای ارائه شده توسط بیمه‌گذاران متنوع است.
امکان ثبت تمام بیمه نامه‌های خودرو اعم از بدنه و شخص ثالث و تقسیط طبق ضرایب متفاوت هر شرکت بیمه کننده در نظر گرفته شده است.
سامانه به سیستم حسابداری متصل شده و اقساط بعد از محاسبه کسورات از حساب‌های مربوطه بطور خودکار کسر خواهند شد.
گزارشات مربوط به پرداختی ها و کارمزدهای دریافتی در محاسبه ترازنامه بکار رفته و خروجی ترازنامه پس از اکشن‌های مربوطه با صحت دقیق اطلاعات قابل ارائه به بیمه‌گذاران طرف قرارداد خواهند بود.

نقطه قوت، محاسبه ضرایب تقسیطی بر اساس نوع بیمه‌نامه و شرکت بیمه گذار

سامانه نمونه امضا

سامانه صندوق‌های اجاره‌ای شعب بانک تجارت، با هدف در اختیار قرار دادن مشتریان و پرسنل سازمانی تهیه گردیده است. در این سامانه، جامع‌ترین امکانات قابل ارائه به مشتریان و مدیران تحت اوراکل اپکس پیاده سازی و اجرا گردیده است.
در سطح مدیریت سامانه، امکان ایجاد و مدیریت شعب و مناطق قابل ارائه این خدمات فراهم شده است. امکان تعریف و ثبت شرکت‌های تولید کننده صندوق با ریزترین جزئیات مورد نیاز، محاسبات مربوط به نرخ کارمزدها، کارمزد تنظیم وکالت نامه، تعریف انواع مشتریان و… در این قسمت در نظر گرفته شده است.

امکان ثبت نام کاربر، تمدید و تخلیه صندوق، ثبت وکیل، رزرو صندوق، کارتابل تایید و ابطال اسناد، تاریخچه مراجعات، انواع گزارشات سیستمی مورد نیاز و بسیاری موارد دیگر از ویژگی های این سامانه می‌باشد.


نقطه قوت، مکانیزه نمودن تمامی فرآیندها در بالاترین سطح امنیت با ORACLE APEX

سامانه پروفایل کارکنان بانک تجارت

سامانه بیمه خودرو پرسنل بانک تجارت با هدف تسهیل استفاده پرسنل و امکان محاسبات تقسیطی پیاده سازی شده است. از ویژگی‌های این سامانه در نظر گرفتن خدمات بیمه‌ای ارائه شده توسط بیمه‌گذاران متنوع است.
امکان ثبت تمام بیمه نامه‌های خودرو اعم از بدنه و شخص ثالث و تقسیط طبق ضرایب متفاوت هر شرکت بیمه کننده در نظر گرفته شده است.
سامانه به سیستم حسابداری متصل شده و اقساط بعد از محاسبه کسورات از حساب‌های مربوطه بطور خودکار کسر خواهند شد.
گزارشات مربوط به پرداختی ها و کارمزدهای دریافتی در محاسبه ترازنامه بکار رفته و خروجی ترازنامه پس از اکشن‌های مربوطه با صحت دقیق اطلاعات قابل ارائه به بیمه‌گذاران طرف قرارداد خواهند بود.

نقطه قوت، محاسبه ضرایب تقسیطی بر اساس نوع بیمه‌نامه و شرکت بیمه گذار

سامانه پایش سلامت کارکنان

سامانه صندوق‌های اجاره‌ای شعب بانک تجارت، با هدف در اختیار قرار دادن مشتریان و پرسنل سازمانی تهیه گردیده است. در این سامانه، جامع‌ترین امکانات قابل ارائه به مشتریان و مدیران تحت اوراکل اپکس پیاده سازی و اجرا گردیده است.
در سطح مدیریت سامانه، امکان ایجاد و مدیریت شعب و مناطق قابل ارائه این خدمات فراهم شده است. امکان تعریف و ثبت شرکت‌های تولید کننده صندوق با ریزترین جزئیات مورد نیاز، محاسبات مربوط به نرخ کارمزدها، کارمزد تنظیم وکالت نامه، تعریف انواع مشتریان و… در این قسمت در نظر گرفته شده است.

امکان ثبت نام کاربر، تمدید و تخلیه صندوق، ثبت وکیل، رزرو صندوق، کارتابل تایید و ابطال اسناد، تاریخچه مراجعات، انواع گزارشات سیستمی مورد نیاز و بسیاری موارد دیگر از ویژگی های این سامانه می‌باشد.


نقطه قوت، مکانیزه نمودن تمامی فرآیندها در بالاترین سطح امنیت با ORACLE APEX

آنچه انجام داده‌ایم


آموزش اوراکل اپکس

برگزاری دوره آموزشی برای مهندسین واحد فناوری اطلاعات بانک

ایجاد زیرساخت

نصب و راه اندازی Oracle WebLogic و Oracle BI Publisher

نصب و راه‌اندازی

نصب و پیکربندی اپلیکیشن سرور و ORACLE APEX

نگهداری و پشتیبانی

نگهداری و پشتیبانی 24/7 کلیه سامانه‌های مبتنی بر ORACLE APEX

شناخت و تولید

تحلیل و تولید سامانه‌های مورد نظر بانک تجارت

استقرار کارشناس

استقرار کارشناسان مجرب در واحد IT بانک جهت توسعه سیستم‌ها

سامانه‌های تولید شده در بانک تجارت در یک نگاه


آرتا بیت افزار پویا ارائه کننده انواع سیستم‌های درون سازمانی بانکی در بستر اوراکل اپکس