برگزاری دوره اوراکل اپکس برای شرکت نفت ایرانول

برگزاری دوره اوراکل اپکس برای شرکت نفت ایرانول

کلاس اوراکل اپکس سازمانی برای شرکت نفت ایرانول برگزار گردید. این دوره به مدت 40 ساعت به صورت برخط به اجرا درآمد. در پایان شرکت کنندگان در دوره توان پیاده سازی پروژه های مد نظر خود را در بستر ORACLE APEX پیدا نمودند.

دوره برگزار شده در شرکت نفت ایرانول تجربه‌ موفقی دیگر از آموزش جامع سازمانی اپکس بصورت آنلاین و در شرایط کرونا بود.

ایران اپکس پیشرو در برگزاری دوره های آموزش سازمانی با هدف گسترش و معرفی هرچه بیشتر بستر اوراکل اپکس در ایران.