برگزاری دوره اوراکل اپکس در شرکت نفت ستاره خلیج فارس

برگزاری دوره اوراکل اپکس در شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کلاس اوراکل اپکس سازمانی برای شرکت نفت ستاره خلیج فارس برگزار گردید. این دوره به مدت 40 ساعت به صورت برخط برگزار گردید. در پایان شرکت کنندگان در دوره توان پیاده سازی پروژه های مد نظر خود را در بستر ORACLE APEX پیدا نمودند و دانش کسب شده را وارد فاز اجرایی نمودند.

دوره برگزار شده در شرکت نفت ستاره خلیج فارس تجربه‌ای دیگر از آموزش جامع سازمانی اپکس بصورت آنلاین و در شرایط کرونا بود و با موفقیت به پایان رسید.

ایران اپکس پیشرو در برگزاری دوره های آموزش سازمانی با هدف گسترش و معرفی هرچه بیشتر بستر اوراکل اپکس در ایران.