گسترش پذیری، امنیت و متدولوژی های نرم افزار در اوراکل اپکس ۱۰/۰۷/۱۳۹۴ ارسال شده توسط: orapex بخش: دسته‌بندی نشده بدون مطالعه بیشتر
No Comments
اوراکل اپکس ۵ –Page Designer و بازخوردهای سریع ۰۶/۰۷/۱۳۹۴ ارسال شده توسط: orapex بخش: دسته‌بندی نشده بدون دیدگاه Page Designer مطالعه بیشتر
No Comments
پشتیبانی کمپانی اوراکل از اوراکل اپکس ۰۶/۰۷/۱۳۹۴ ارسال شده توسط: orapex بخش: دسته‌بندی نشده بدون دیدگاه آیا اوراکل اپکس از مطالعه بیشتر
No Comments
نقطه اجرایی جدید After Authentication ۰۱/۰۷/۱۳۹۴ ارسال شده توسط: orapex بخش: دسته‌بندی نشده بدون دیدگاه در زمان ایجاد کردن یک مطالعه بیشتر
No Comments
Oracle APEX 5 EA3 منتشر شد ۲۷/۰۶/۱۳۹۴ ارسال شده توسط: orapex بخش: دسته‌بندی نشده بدون دیدگاه در این نسخه قابلیت مطالعه بیشتر
No Comments