تغییرات اعمال شده در نمایش Alert یا Confirm در Oracle APEX 21.2

اوراکل اپکس confirm

تغییرات اعمال شده در نمایش Alert یا Confirm در Oracle APEX 21.2

Oracle APEX در هر نسخه ای که عرضه می کند، مجموعه ای از تغییرات را در جهت بهبود بخش های داخلی خود به ارمغان می آورد. در APEX 21.2، تغییرات قابل توجهی در بخش ارائه هشدارها و نیز باکس های تایید اعمال کرده است.

 

Dialog های قابل تنظیم

Dynamic Action ها روشی برای تعریف رفتارهای پیچیده سمت کلاینت، به صورتی کاملا ساده ارائه می دهند. برنامه نویس ها می‌توانند اقداماتی را که باید هنگام وقوع یک رویداد خاص انجام شوند را مشخص کنند. هشدارها و باکس های تایید (Alert and Confirm Dialogs) حالا ظاهری متفاوت و به روز دارند و گزینه هایی را برای تنظیم آسان سبک، عنوان، نماد و حتی label دکمه سفارشی سفارشی می کنند.

 

برای ایجاد Alert یا Confirm، مراحل زیر را دنبال کنید:

یک صفحه ایجاد کنید.

با استفاده از Create Page Wizard یک صفحه خالی ایجاد کنید.

برای نام – Sample Customizable Dialogs را وارد کنید و روی Next کلیک کنید.

برای گزینه Navigation Preference، گزینهCreate a new navigation menu  را انتخاب کنید و روی Next کلیک کنید.

روی Finish کلیک کنید.

 

دکمه ایجاد کنید

در Page Designer، روی Components در پنجره سمت چپ کلیک راست کنید.

شکل 1 – یک دکمه ایجاد کنید.

در ویرایشگر Property (پنجره سمت راست)، موارد زیر را وارد کنید:

در بخش Identification:

برای نام دکمه – Deleteرا وارد کنید.

برای لیبل – Delete Record را وارد کنید.

 

یک Dynamic Action ایجاد کنید

روی تب Dynamic Actions در قسمت سمت چپ کلیک کنید.

در بخش Dynamic Actions، روی Events کلیک راست کرده و Create Dynamic Action را انتخاب کنید.

شکل 2. یک Dynamic Action ایجاد کنید.

 

در ویرایشگر Property (پنجره سمت راست)، Dynamic Action های زیر را ویرایش کنید:

در بخش Identification:

برای نام – Deleting a record را وارد کنید.

در بخش When:

Event – Click را انتخاب کنید

Selection – Button را انتخاب کنید

Button – Delete را انتخاب کنید.

در قسمت سمت چپ، به اکشن Show که به طور پیش فرض ایجاد شده است بروید.

در ویرایشگر Property (پنجره سمت راست)، ویژگی های زیر را ویرایش کنید:

در بخش Identification:

برای Action – Confirm را انتخاب کنید.

در قسمت Settings:

برای Title – Delete Record را وارد کنید.

برای Message – Are you sure to delete this record?

برای Style – Danger را انتخاب کنید.

برای Icon – یک Icon دلخواه انتخاب کنید

برای کلاس های CSS – کلاس های CSS دلخواه خود را وارد کنید تا در باکس محاوره ای اعمال شوند. این ویژگی می تواند برای موارد استفاده پیشرفته مفید باشد.

برای Confirm Label – Delete را وارد کنید. اگر هیچ لیبلی ارائه نشود، از مقدار پیام متنی APEX.DIALOG.OK (به انگلیسی Ok) استفاده خواهد شد.

برای Cancel Label – Cancel  را وارد کنید. اگر هیچ لیبلی ارائه نشود، از مقدار پیام متنی APEX.DIALOG.CANCEL (لغو به انگلیسی) استفاده می شود.

روی Save and Run Page کلیک کنید.

تنظیمات اعمال شده شما، تا اینجا باید به این شکل باشد:

 

وقتی کاربران نهایی روی دکمه Delete  کلیک می کنند، یک باکس Confirm مشابه شکل زیر نمایش داده می شود:

شکل 4. باکس Confirm درهنگام حذف

 

اگر کاربر روی دکمه Delete کلیک کند، تمام Action های بعدی در Dynamic Action تعریف شده، اجرا می شود. در غیر این صورت، Dynamic Action متوقف خواهد شد.