تغییرات در اپکس 5 نسخه EA3 – بخش دوم

تغییرات در اپکس 5 نسخه EA3 – بخش دوم

در مقاله قبل، در مورد برخی تنظیمات و یا به روزرسانی ها در نسخه جدید اپکس صحبت کردیم. اپکس ۵ و بخش Page Designer آن، پایه و اساس موتور اپکس برای ۱۰ سال اینده خواهد بود. در این نسخه، تیم اوراکل اپکس با توجه به پیشنهادات و انتقادات جمع آوری شده در سالیان گذشته، تغییرات بسیار خوبی را در برخی ویژگی ها یا کامپوننت ها و برخی تنظیمات آن ها اعمال کرده است. در این مقاله، به بررسی برخی از این تغییرات خواهیم پرداخت.

۱ – Page Property

تنظیمات حذف شده عبارت است از:

Body Header

Include Standard JavaScript and CSS

۲ – Interactive Report Attributes

خصوصیات Button Template، Actions Menu Image، Finder Image به دلیل عدم کارایی زیاد از بخش تنظیمات حذف شده اند.

۳ – Classic Report Attributes

Column Types های زیر دیگر پشتیبانی نمی شوند: Date Picker، Date Picker (Classic)، Popup LOV، Popup Key LOV، Radio Group، Row Selector، Simple Checkbox، Text Area، Text Field و Display as Text.

پیشنهاد صحیح اوراکل استفاده از Tabular Form و یا API های APEX_ITEM است.

همه ستون های Hidden Column Type به صورت خودکار به ستون Hidden  تغییر خواهند کرد

۴ -Tabular Form Attributes

انتخاب Date Picker (Classic) به عنوان نوع فیلدها دیگر پشتیبانی نمی شود، اپکس جدید به صورت خودکار ستو نهای تعریف شده با این نوع را به Date Picker تبدیل خواهد کرد.

۵ – Region Attributes

ناحیه Classic Tree دیگر پشتیبانی نمی شود، برای استفاده، نوع Tree رادوبار ایجاد کرده و  همان SQL Query را در آن جایگزین کنید. ناحیه SVG Chart and Simple Chart نیز دیگر پشتیبانی نمی شود، برای این منظور از نمودارهای جدید اپکس استفاده کنید.

۶ – Item Attributes

آیتم های Date Picker (Classic) ،Stop and Start Grid Layout و Text Field with Calculate Popup دیگر پشتیبانی نمی شوند. همچنین در آیتم File Browse جدول WWV_FLOW_FILES به جدول APEX_APPLICATION_TEMP_FILES تغییر داده شده است.

۷ – Button Attributes

در مورد خصوصیات دکمه ها، Pre Text و Post Text دیگر پشتیبانی نمی شوند. همچنین دکمه های Previous و Next که در فرم های همراه باگزرش ساخته می شدند، دیگر ساخته نمی شوند و باید به صورت دستی ایجاد گردند.

۸ – Item Buttons

چیزی به نام Item Buttons دیگر در اپکس ۵ وجود نخواهد داشت. در اپکس ۵ تنها یک دکمه وجود خواهد داشت که می تواند در موقعیت های مختلف قرار می گیرد.

۹ – Condition Types

برخی Condition ها حذف شده است، همچنین برخی Condition ها هم یکی شده است تا برنامه نویس با تعداد کمتری Condition اما با همان توان بتواند استفاده کند.

۱۰ – Branch Attributes

خصوصیت Save State before Branching در Branch ها حذف شده است. اگر می خواهید قبل از Branch مقادیر را در Session State نگهداری کنید، از Process یا Computation استفاده کنید.

۱۱ – Process Attributes

پراسس های Automatic Row Processing و Web Services به روز شده اند.

۱۲ – Dynamic Actions Based on DOM Objects

امکان انتخاب DOM Object ها در داینامیک اکشن ها حذف شده است. به جای آن می توانید از JQuery Selector  استفاده نمایید.

۱۳ – Page Computations and Validations Based on SQL Expressions

Computation و Validation هایی که بر اساس SQL Expression نوشته می شدند، دیگر پشتیبانی نمی شوند. می توانید از PL/SQL expressions و یا PL/SQL Function returning Varchar2 استفاده نمایید.

۱۴ – APEX_PLSQL_JOB Package

پکیج APEX_PLSQL_JOB  حذف شده است. به جای آن از DBMS_SCHEDULER می توانید استفاده نمایید.

۱۵ – APEX_SITE_ADMIN_PRIVS Package

پکیج APEX_SITE_ADMIN_PRIVS  حذف شده است. پراسیجرهای مدیریت اسکیماها و دیگر اسکیماها به پکیج APEX_INSTANCE_ADMIN انتقال داده شده اند.

۱۶ – Flash 3 Charts

نمودارهای فلش ۳ که در اپکس ۴٫۲٫۵ غیرفعال شده بوند، در اپکس ۵ حذف شده است.

۱۷ – Building Applications for Microsoft Internet Explorer 6

اپکس دیگر از Internet Explorer نسخه ۶ پشتیبانی نخواهد کرد. همانطور که پیش از این در مقالات دیگر ذکر شد، پیشنهاد اپکس استفاده از نسخه ۹ اینترنت اکسپلورر است.

۱۸ – Packaged Applications

برنامه های از قبل آماده زیر در نسخه جدید حذف شده اند:

Issue Tracker، Artwork Catalog، Sample Wizards، Sample Forms and Grid Layout

در این مقاله به بررسی تغییرات اعمال شده در اپکس ۵ پرداختیم. در آینده نزدیک نیز، به تغییرات دیگر خواهیم پرداخت.