توسعه و پیاده سازی اوراکل اپکس شرکت صنایع مس باهنر

همکاری مشترک ایران اپکس و شرکت صنایع مس باهنر

فراهم سازی بستر مناسب با نصب Oracle APEX و Oracle WebLogic و Oracle BI Publisher

آموزش توسعه دهنده ها به منظور تولید سیستم های با کیفیت

توسعه و پیاده سازی سیستمی کامل مبتنی بر Oracle APEX

پشتیبانی و رفع مشکلات احتمالی و پاسخگویی پس از پیاده سازی

پیاده سازی توسط یک تیم حرفه ای

تولید و توسعه سیستمی کامل به منظور رفع نیازهای آن شرکت و نیز نمونه ای عالی برای دیگر برنامه نویس ها که حالا مجهز به دانش اوراکل اپکس هم شده اند.

آموزش توسعه دهنده ها

آموزش توسعه دهنده ها به منظور تولید و توسعه سیستم های با کیفیت در اوراکل اپکس، نحوه مدیریت تیم توسعه و نحوه انتقال فرم های طراحی شده با Oracle Form Builder

نصب کامل بستر مورد نیاز

عملکرد صحیح بستر پیاده سازی شده، برای تعداد بالایی از کاربران همزمان و نیز تضمین کیفیت مناسب گزارشات تولید شده حاصل این پیاده سازی بستر خواهد بود.

بهترین  تصمیم در پیش بینی آینده و لزوم تغییر بستر به اوراکل اپکس 

صنایع مس شهید باهنر، با داشتن برنامه نویس های حرفه ای و سالها تجربه در کار با Oracle Form یکی از غنی ترین شرکت هایی است که بستر نرم افزاری خود را بر روی تکنولوژی اوراکل قرارداده است.

تصمیم به موقع، همکاری مشترک، نتیجه مطلوب

توسعه و پیاده سازی در اوراکل اپکس، مستلزم فراهم کردن بستری مناسب برای آن است. عملکرد صحیح بستر پیاده سازی شده، برای تعداد بالایی از کاربران همزمان و نیز تضمین کیفیت مناسب گزارشات تولید شده حاصل این پیاده سازی بستر خواهد بود.
پس از پیاده سازی بستر مناسب، آموزش توسعه دهنده ها به منظور تولید سیستم های با کیفیت و همراه با عملکرد صحیح در اوراکل اپکس قدم بعدی است.
شاید داشتن یک سیستم کامل اوراکل اپکس بعد از آموزش، بهترین نمونه برای یک تیم توسعه آموزش دیده باشد تا علاوه بر داشتن یک سیستم نرم افزاری حیاتی، نمونه ای پیاده سازی شده توسط یک تیم حرفه ای را در اختیار داشته باشند.
این همان کاری است که ما در ایران اپکس برای صنایع مس شهید باهنر انجام دادیم. آموزش، نصب و راه اندازی اپلیکیشن سرور اوراکل وبلاجیک (Oracle Weblogic) و بهینه سازی آن به همراه نصب Oracle APEX و ORDS بستر کاملی را برای کاربران و برنامه نویسان این شرکت محترم فراهم کرد. نصب و راه اندازی Oracle BI Publisher و آموزش نحوه ساخت گزارشات در آن و نحوه اتصال آن به oracle APEX بستر گزارشات مورد نیاز را برای سیستم های آن شرکت فراهم کرد.
صنایع مس شهید باهنر، با داشتن برنامه نویس های حرفه ای و سالها تجربه در کار با Oracle Form یکی از غنی ترین شرکت هایی است که بستر نرم افزاری خود را بر روی تکنولوژی اوراکل قرارداده است، نیاز بود تا با آموزش جامع اوراکل اپکس دانش توسعه دهنده های آن مجموعه برای کار با اوراکل اپکس به روز شود. این آموزشی، به صورت workshop و به مدت ۵۰ ساعت برگزار گردید.
تولید و توسعه سیستمی کامل به منظور رفع نیازهای آن شرکت و نیز نمونه ای عالی برای دیگر برنامه نویس ها که حالا مجهز به دانش اوراکل اپکس هم شده بودند، کار دیگری بود که موضوع قرارداد دو شرکت بود. ارتباط بین Oracle Form و Oracle APEX و امکان صدا زدن فرمهای اوراکل اپکس از طریق اراکل فرم یکی از نو آوری های ما در این سیستم بود.
در آخر نصب و راه اندازی Oracle BI Publisher و ارتباط آن با Oracle APEX و نیز آموزش نحوه ساخت گزارشات آن کار دیگری بود که در این مجموعه انجام شد.
آموزش، نصب و را اندازی بستر و پیاده سازی سیستم نمونه و ایجاد بستر گزارش سازی چرخه ای کامل برای کار راحت با اوراکل اپکس است که نمونه آن در شرکت صنایع مس شهید باهنر پیاده شد.

نصب و راه اندازی بستر

آموزش توسعه دهنده ها

پیاده سازی سیستم مورد نیاز

پشتیبانی و پاسخگویی