رفع مشکل و نحوه استفاده از تقویم فارسی در Oracle APEX

ایران اپکس > اوراکل اپکس 5.1  > رفع مشکل و نحوه استفاده از تقویم فارسی در Oracle APEX

رفع مشکل و نحوه استفاده از تقویم فارسی در Oracle APEX

رفع مشکل و نحوه استفاده از تقویم  فارسی در Oracle APEX

توسط مهندس سعید حسن پور

روز دوشنبه در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ساعت ۸ شب

در تاریخ  و ساعت ذکر شده از طریق لینک زیر به ما بپیوندید

https://zoom.us/j/5504702468

نکته: برای مشاهده وبینار حتما از VPN یا پروکسی استفاده نمایید