سیستم مجوزدهی ایران اپکس IranAPEX Authorization

 • نصب اپلیکشن مجوزدهی بصورت Standalone و در Workspace جداگانه
 • کنترل تمام Workspace های در یک Instance
 • ظاهری زیبا و کاربرپسند
 • دارای Performance خوب
 • امکان استفاده از کاربران تعریف شده در سیستم احراز هویت (Authentication)
 • تعریف تمام رکوردهای جداول مجوزدهی با Checksum
 • ورود صحیح اطلاعات مجوزدهی فقط از طریق اپلیکیشن IranAPEX Authorization
 • اعتبار سنجی دیتا در اپلیکیشن مجوزدهی (در صورت اضافه کردن اطلاعات در دیتابیس غیرمعتبر شناخته می شود)
 • انواع مجوزدهی
  • بر اساس کاربران
  • بر اساس نقش
 • امکان مشخص کردن اپلیکیشن ها بر اساس مجوزدهی
 • ایجاد تعریف دسته بندی صفحات
 • امکان تعریف نمایش/غیرنمایش برای صفحات در منو
 • Tree-Preview برای جداول Master-Detail برای مشاهده اطلاعات بصورت کلی
 • ایجاد تعریف تقش ها به ازای هر سیستم و یا بصورت Global برای همه سیستم ها
 • اختصاص دادن دسته بندی صفحات به نقش ها بصورت Checkmark Tree و کاملا AJAX
 • اختصاص دادن نقش ها به کاربران بصورت Checkmark Tree و کاملا AJAX
 • تعریف صفحه های (Pages) محدود شده به نقش هرکاربر(نمایش/غیرنمایش-فقط خواندنی)
 • تعریف ناحیه های (Regions) محدود شده به نقش هرکاربر(نمایش/غیرنمایش-فقط خواندنی)
 • تعریف آبجکت های (Objects) محدود شده درون هر صفحه به نقش هرکاربر(نمایش/غیرنمایش-فقط خواندنی)
 • تعریف پارامتر به ازای هر نقش- شرط های داینامیک برای کوئری
 • اختصاص دادن صفحات به کاربران بصورت Checkmark Tree و کاملا AJAX
 • تعریف صفحه های (Pages) محدود شده به ازای هرکاربر(نمایش/غیرنمایش-فقط خواندنی)
 • تعریف ناحیه های (Regions) محدود شده به ازای هرکاربر(نمایش/غیرنمایش-فقط خواندنی)
 • تعریف آبجکت های (Objects) محدود شده درون هر صفحه به ازای هرکاربر(نمایش/غیرنمایش-فقط خواندنی)
 • تعریف پارامتر به ازای هر کاربر- شرط های داینامیک برای کوئری
میخواهید سیستم ها خود را به سمت اپکس ببرید؟

با اولین تماس از شما، جلسه مشاوره حضوری در خصوص ارائه راهکارهای سیستمی اپکس برگزار خواهد شد.

از این پس شرکت پرتو پردازش فرتاک (ایران اپکس) به عنوان همکار شرکت FOEX نیز غعالیت خواهد کرد و طی قراردادی، رسما به عنوان Silver Partner این شرکت در بخش جنوب غربی آسیا معرفی گردید.

Foex & IranApex