شرکت پاریزان صنعت دانش

سیستم مدیریت مبتنی بر ریسک (RBI)

محاسبه ریسک و بکارگیری نتایج ارزیابی آن در بسیاری از صنایع بعنوان بخشی حیاتی مورد توجه قرار گرفته است. RBI سیستمی مدیریتی است که برای تشخیص و اولویت‌بندی ریسک­های مربوط به وسایل تحت فشار و ارائه برنامه بازرسی بر اساس ریسک­های محاسبه شده بکار می­رود.

بازرسی بر مبنای ریسک Risk Based Inspection روش نوینی در بازرسی و تعمیرات پیشگیرانه بوده که با توجه به تأثیرات بسیار مثبت آن، اخیراً به صورت فراگیر در حال اجرا و پیگیری می باشد.
بطور خلاصه در این سیستم، میزان احتمال و نتیجه از کار افتادگی تجهیزات محاسبه شده و میزان ریسک بدست می‌آید و براساس اندازه ریسک بدست آمده، برنامه بازرسی برای آنها تعریف می شود.


نقطه قوت، مدل‌سازی فرایند ریسک صنایع از طریق Oracle APEX

آنچه انجام داده‌ایم


آموزش اوراکل اپکس

برگزاری دوره آموزشی برای توسعه دهنده‌های مجموعه

نصب و راه‌اندازی

نصب و پیکربندی اپلیکیشن سرور و ORACLE APEX

ایجاد زیرساخت

نصب و راه اندازی Oracle WebLogic

شناخت و تولید

تحلیل و تولید سیستم مدیریت مبتنی بر ریسک

ویژگی‌های سیستم‌ ایجاد شده


  • امکان شناسایی موقعیت های با ریسک بالا
  • مدل سازی تحلیل و ارزیبابی ریسک
  • تعیین اقدامات پیشگیرانه و کنترل ریسک
  • امکان تعیین ریسک براساس رفتارهای جدید
  • شناسایی خرابی‌های بالقوه

آرتا بیت افزار پویا تولید کننده انواع سیستم‌های پایش در بستر اوراکل اپکس