نقطه اجرایی جدید After Authentication

نقطه اجرایی جدید After Authentication

در زمان ایجاد کردن یک Application Process در APEX 5 EA2 گزینه جدیدی مشاهده کردم که بد نیست در مورد آن بیشتر بدانیم.

این ویژگی جدید، اضافه شدن یک نقطه اجرایی جدید با نام After Authentication است. این گزینه جدید، امکان اجرای یک Process درست بعد از Login شدن را به ما می دهد. این گزینه، کاملا شبییه به نقطه اجرایی Post-Authentication Procedure Name در تعریف Authentication می باشد، اما با این تفاوت که در سطح Application ایجاد می گردد و به تعریف Authentication گره نخورده است.