پروژه ترجمه اوراکل اپکس

Translate APEX

FREE Apex internationalization app

پروژه ترجمه اوراکل اپکس در تاریخ دوشنبه، ۹ آذر ۱۳۹۴ توسط شرکت Pretius ایجاد شد. این پروژه شامل مجموعه ای از ترجمه های اوراکل اپکس است. این پروژه شامل پیغام های داخلی اکثر زبان ها است و نیازی نیست تا برنامه نویسان بیش از ۵۰۰ پیام مختلف را به ازای هر زبان ترجمه کنند.

Translate-apex.com

هر چند خود اوراکل اپکس، به صورت پیش فرض ۱۰ زبان را شامل می شود، اما خیلی از زبان های دیگر را از جمله زبان های روسی، اندونزی، هندی، عربی و فارسی را شامل نمی شود. بنابراین این شرکت وبسایت translate-apex.com را طراحی کرد و از برنامه نویسان هر منطقه یا زبان دعوت کرد تا اوراکل اپکس را ترجمه و در این وبسایت قرار دهند. مسئولیت ترجمه زبان فارسی نیز بر عهده شرکت ایران اپکس قرار گرفت که با افتخار ترجمه فارسی اوراکل اپکس را برای جامعه اوراکل ایران فراهم کرد. هم اینک بیش از ۴۳ ترجمه از زبان های مختلف جهان در این وبسایت گردآوری شده است. به طور متوسط روزانه بیش از ۳۰ ترجمه از این وبسایت دانلود می شود، بیشترین دانلودها مربوط به زبان های روسی، آلمانی، هندی و عربی است.

ترجمه زبان فارسی

مسئولیت ترجمه زبان فارسی نیز بر عهده شرکت ایران اپکس قرار گرفت که با افتخار ترجمه فارسی اوراکل اپکس را برای جامعه اوراکل ایران فراهم کرد.

همه آنچه شما نیاز دارید

همه آنچه شما نیاز دارید، انتخاب زبان مورد نظر خود، مثلا فارسی و دانلود اسکریپت آن و اجرای آن در دیتابیس یا از طریق SQL Workshop اپکس است. برای دانلود نسخه (ورژن) اوراکل اپکس، نام Workspace و شماره اپلیکیشن را باید در اختیار داشته باشید.

مشارکت کنندگان در پروژه

سعید حسن پور

مهدی احمدی

تصاویر سیستم IRANAPEX VPD