پشتیبانی کمپانی اوراکل از اوراکل اپکس

پشتیبانی کمپانی اوراکل از اوراکل اپکس

آیا اوراکل اپکس از سوی شرکت اوراکل پشتیبانی می شود؟
این پشتیبانی از چه زمانی شروع و تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟
اوراکل تا چه زمانی اوراکل اپکس را رایگان ارائه می کند؟

برای پاسخ به این سوالات می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- اوراکل اپکس به عنوان یک محصول و ابزار ویژه درون پایگاه داده اوراکل قرار داده شده است. این محصول در دسته ابزارهای رایگان قرار نمی گیرد، اما هزینه مجوز (لایسنس) جداگانه ای نیز از سوی شرکت اوراکل برای آن دریافت نمی شود. این ابزار به عنوان محیط اصلی توسعه برنامه های وب به همراه پایگاه داده اوراکل ارئه شده است درست مانند XML DB، Oracle Text،Oracle Multimedia و …

۲- اگر شما مجوز (لایسنس) اوراکل را داشته باشید و از سوی این شرکت پشتیبانی شوید، برای Oracle Application Express موجود در پایگاه داده اوراکل نیز مجوز (لایسنس) خواهید داشت و (توسط Oracle Support) پشتیبانی می شوید.

۳- اگر نسخه جدید اوراکل اپکس را دریافت نمایید و آن را بر روی پایگاه داده خود نصب نمایید، تا زمانی که پایگاه داده شما مجوز (لایسنس) دارد و پشتیبانی می شود، اوراکل اپکس موجود در آن نیز مجوز (لایسنس) خواهد داشت و پشتیانی خواهد شد.

۴- زمان پشتیبانی اوراکل اپکس نیز همانند دیگر محصولات این شرکت در سند  Lifetime Support Policy: Oracle Technology Products آمده است.

۵- اوراکل اپکس از سال ۲۰۰۴ به عنوان ابزار اصلی تولید برنامه های وب بر روی پایگاه داده اوراکل پشتیبانی می شود، از زمانی که نام آنOracle HTML DB 1.5 بود و بر روی Oracle Database 10gR1 نصب شده بود. هر نسخه جدیدی نیز همانطور که تاکنون پشتیبانی می شده است، همچنان پشتیبانی خواهد شد.

۶- همانطور که مدیر تیم تولید اوراکل اپکس آقای Joel Kallman در کنفرانس KScope14 مطرح کرد، نسخه جدید یعنی اپکس ۵ و محیط توسعه آن، اساس و پایه اوراکل اپکس برای ۱۰ سال آینده و نیز محیط اصلی برنامه نویسی و توسعه در Oracle Cloud خواهد بود که راهبرد آینده شرکت اوراکل می باشد.