پشتیبان گیری خودکار در Oracle Apex 20.1

پشتیبان گیری خودکار در Oracle Apex 20.1

Oracle Apex 20.1 امکان تهیه خودکار نسخه های پشتیبان از برنامه ها را با عنوان Automated Backups معرفی کرده است. تهیه این نسخه های پشتیبان روزانه انجام شده و تنها از برنامه هایی که در طول روز اصلاح و تغییر داده شده اند نسخه پشتیبان تهیه می شود. علاوه بر این شما نیز می توانید در هر زمانی که نیاز بدانید وارد این بخش شده و  از برنامه خود به صورت دستی در هر زمانی نسخه پشتیبان تهیه کنید.

برای استفاده از این ویژگی در Oracle APEX ، مراحل زیر را دنبال کنید:

وارد Oracle APEX شوید و سپس بر روی Utilities > Manage Backup کلیک کنید. روی دکمه Create کلیک کنید تا از برنامه شما یک پشتیبان گرفته شود. پنجره زیر ظاهر می شود:

برای نسخه پشتیبان برنامه خود یادداشتی بگذارید و سپس روی دکمه Backup کلیک کنید.

 

این نسخه از پشتیبان، نسخه اولیه از پشتیبان تهیه شده برای برنامه Oracle Apex شما است و اگر در طول روز هرگونه تغییری در برنامه خود ایجاد کنید در این صورت Oracle APEX یک نسخه پشتیبان جدید از تغییرات در آن روز برای برنامه به صورت اتوماتیک تهیه می کند. این روال پشتیبان گیری هر روز به صورت خودکار برای تهیه پشتیبان از برنامه های Oracle APEX شما  اجرا می شود. تصویری از گزارش نسخه های پشتیبان گرفته شده را  در زیر مشاهده نمایید:

توجه داشته باشید:

تنها 25 نسخه اخیر از پشتیبان های تهیه شده برنامه نگهداری و حفظ می شود. نسخه های قدیمی تر حذف می شوند تا فضای برای نسخه های جدیدتر فراهم گردد.