ایجاد یک Application جدید با استفاده از یک فایل Spreadsheet (Excel)

در این ویدئو حامد نوبختی نحوه ایجاد یک Application جدید با لود اطلاعات از طریق یک فایل Excel را آموزش می دهد. این ویدئو در کانال ایران اپکس در سایت آپارات نیز بارگزاری شده است.