آیا APEX تنها ابزاری برای گزارشگری است؟

خیر،Oracle Application Express  امکان ایجاد برنامه های تحت وب با هر سطح از پیچیدگی را می دهد. علاوه بر این،APEX  با استفاده از ابزارهای گزارش ساز خود امکان تولید گزارش های بینظیر به همراه نمودارهای متعدد را میدهد، لذا اپکس صرفا ابزاری برای تولید گزارش نیست.