آیا درست است که Oracle از APEX پشتیبانی نمی کند؟

خیر، نسخه های متعددOracle Application Express  از پشتیبانی کامل Oracle  برخوردار هستند، تنها نسخه پایگاه داده ای که توسط Oracle پشتیبانی نمی شود نسخه Express است، بنابراینAPEX  نصب شده روی این نسخه نیز پشتیبانی نمی شود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص پشتیبانی نسخه ها اوراکل اپکس به آدرس Oracle Application Express – Collateral مراجعه کنید.