نحوه فعال کردن SQL Developer Web (SDW) در ORDS

نحوه فعال کردن SQL Developer Web (SDW) در ORDS

ORDS (Oracle REST Data Services) 19.4  ویژگی جدیدی را به نام Oracle SQL Developer Web (SDW) ، به عنوان رابطی گرافیکی برای Query نویسی و مدیریت اشیا پایگاه داده و … معرفی کرد. اکنون در نسخه جدید نیز این رابط کاربری توسعه یافته و ما در در این نوشته توضیح خواهیم داد که چگونه می توانید این ویژگی را در ORDS فعال کنید.

 

مرحله 1: SDW را در ORDS فعال کنید.

 

در هنگام نصب نسخه جدید ORDS ، گزینه 1 را برای سوال “Enter a number to select a feature to enable [1] SQL Developer Web [2] REST Enabled SQL [3] None [1]:” انتخاب کنید.

سپس دو خط زیر را به فایل تنظیمات defaults.xml اضافه کنید (این فایل ممکن است در مسیری شبیه به این باشد : /home/oracle/ords/conf/ords) و سپس ORDS را مجدداً راه اندازی کنید:

<entry key=”feature.sdw”>true</entry>

<entry key=”restEnabledSql.active”>true</entry>

توجه کنید که بدون فعال کردن REST-enabled SQL نمی توانید SDW را فعال کنید.

 

مرحله 2: دسترسی REST را برای کاربر پایگاه داده فعال کنید

برای اینکه به یک کاربر پایگاه داده اجازه دسترسی به SQL Developer Web را بدهید، باید اسکریپت زیر را با کاربری که DBA است، اجرا کنید (توجه داشته باشید که p_url_mapping_pattern حتما باید با حروف کوچک نوشته شود):

BEGIN

)ords_admin.enable_schema

,p_enabled => TRUE

,’p_schema => ‘DBA_MAHDI

,’p_url_mapping_type => ‘BASE_PATH

,’p_url_mapping_pattern => ‘iranapex

p_auto_rest_auth => FALSE

;(

;commit

;END

 

مرحله 3: وارد SQL Developer Web شوید

در مرورگر وب خود با استفاده از آدرس servername>:port/ords/sql-developer> وارد SQL Developer Web شوید.

در اولین مرتبه ورود به سیستم، نام مستعاری که در مرحله 2 تعریف کردید را وارد کنید (در مثال ما: “iranapex”):

روی Next کلیک کنید. در صفحه ورود به سیستم دوم، نام اسکیما و رمز عبور را وارد کنید:

تمام!

اگر نقش DBA یا PDB_DBA به کاربر خود داده باشید صفحه DBA را مشاهده خواهید کرد. برای اینکار می توانید دستور زیر را اجرا کنید:

;grant PDB_DBA to DBA_MAHDI

کاربران غیر DBA صفحه دیگری را مشاهده می کنند:

با ما در ایران اپکس همراه باشید.