شرکت فنی مهندسی کاگ

شرکت فنی مهندسی کاگ


Portfolio Description

سیستم مدیریت تجهیزات ایستگاه

قرارداد تولید و توسعه سیستم مدیریت تجهیزات ایستگاه ، قراردادی بود که به صورت برون سپاری بر عهده این شرکت قرار داده شد. تلاش کردیم استانداردهایی که در طول این سالها برای کار بهتر با اوراکل اپکس تبیین کرده بودیم در خصوص این قرارداد پیاده سازی کنیم که با یک استاندارد مشخص و با امنیتی کامل پیاده سازی شوند.

 • تولید و توسعه سیستم مدیریت تجهیزات ایستگاه
 • امکانات ویژه سیستم
 • تعریف ایستگاه ها
 • مپینگ داده های ایستگاه ها
 • ارسال اطلاعات بصورت Rest و آفلاین
 • نمایش گرافیکی ایستگاه ها
 • مانتیتورینگ بر روی نقشه های SVG بصورت آنلاین و آفلاین
 • تشخیص آلارم بصورت آنلاین
 • گزارش آماری
 • گزارش قبض های مصرفی
 • گزارش شاخص پایداری
 • ترند آنلاین اطلاعات دستگاه