Tag - apex 20.1

فعال کردن Network Services در نصب Oracle APEX 20.1

در این مطلب به نحوه نصب Oracle APEX 20.1 در سیستم های ویندوز و لینوکس نمی پردازیم. نصب Oracle APEX 20.1 مانند نسخه های قبلی همچون 19.1 است. اما تفاوت کمی در فعال کردن Network Services وجود دارد. بنابراین برای نصب Oracle Apex 20.1 در سیستم های ویندوز و لینوکس...

Read more...