دوره پیشرفته اوراکل اپکس

پیش نیاز دوره، گذراندن دوره مقدماتی اوراکل اپکس

چشم انداز دوره

در این دوره آموزشی، دانشجویان راه های مختلف نصب APEX در محیط های Enterprise و نصب محیط های Development و Read Onlyرا فرا خواهند گرفت. با انواع وب سرورها و مزایا و معایب هریک آشنا شده و نحوه نصب و پیکره بندی روی Oracle HTTP Server را فراخواهند گرفت. همچنین با نحوه رفع مشکلات نصب، برخی پیکره بندی های بعد از نصب و بازبینی گزارشات نصب آشنا خواهند شد. در ادامه دوره، دانشجویان مباحث پیشرفته ای مانند نحوه Debug کردن، Versioning، ایجاد و استفاده از Collection ها، Web Service ها و نحوه ایجاد پلاگین ها را فرا خواهند گرفت. نحوه ارتباط با Application های دیگر بدون نیاز به Login های پی در پی، نحوه مدیریت محیط های Multi Application، مدیریت تیم های توسعه در محیط های Enterprise با استفاده Team Development، ترجمه کامل Application ها و ایجاد Application های چند زبانه از دیگر مباحث این دوره خواهد بود. این دوره با آموزش نحوه یکپارچه سازی و پیکره بندی APEX با Oracle BI Publisher برای تولید گزارشات، افزایش کارایی برنامه های تولید شده و راهنمایی هایی برای تولید سریعتر برنامه ها به پایان خواهد رسید.

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره

نصب و پیکره بندی Oracle HTTP Server
نصب و پیکره بندی APEX در محیط های Enterprise
برنامه نویسی و ایجاد برنامه های پیچیده بر روی بستر پایگاه داده اوراکل

a

سر فصل ها

بررسی انواع مختلف نصب APEX ، مزایا و معایب هر یک و ارائه معماری پیشنهادی
نیازمندی های قبل و بعد از نصب
نصب اوراکل APEX
نصب و پیکره بندی Oracle HTTP Server
نصب APEX به صورت Run Only
نحوه استفاده از API های APEX_INSTANCE_ADMIN
پیکربندی Administration Services
ایجاد Workspace
ایجاد User ها و Group ها
مدیریت اوراکل APEX Instance
ابزارهای Version Control و APEX
مدیریت تیم های توسعه با استفاده از Team Development
کار با Collection ها
ایجاد برنامه های چند زبانه
بهبود کارایی برنامه های تولید شده
مهاجرت برنامه های Oracle Form به محیط APEX
یکپارچه سازی APEX با Oracle BI Publisher به منظور تولید گزارشات سفارشی