دوره پیشرفته اوراکل اپکس

در این دوره آموزشی، دانشجویان راه های مختلف نصب APEX در محیط های Enterprise و نصب محیط های Development و Read Onlyرا فرا خواهند گرفت. با انواع وب سرورها و مزایا و معایب هریک آشنا شده و نحوه نصب و پیکره بندی روی Oracle HTTP Server را فراخواهند گرفت. همچنین با نحوه رفع مشکلات نصب، برخی پیکره بندی های بعد از نصب و بازبینی گزارشات نصب آشنا خواهند شد. در ادامه دوره، دانشجویان مباحث پیشرفته ای مانند نحوه Debug کردن، Versioning، ایجاد و استفاده از Collection ها، Web Service ها و نحوه ایجاد پلاگین ها را فرا خواهند گرفت.
نحوه ارتباط با Application های دیگر بدون نیاز به Login های پی در پی، نحوه مدیریت محیط های Multi Application، مدیریت تیم های توسعه در محیط های Enterprise با استفاده Team Development، ترجمه کامل Application ها و ایجاد Application های چند زبانه از دیگر مباحث این دوره خواهد بود. این دوره با آموزش نحوه یکپارچه سازی و پیکره بندی APEX با Oracle BI Publisher برای تولید گزارشات، افزایش کارایی برنامه های تولید شده و راهنمایی هایی برای تولید سریعتر برنامه ها به پایان خواهد رسید.


  • بررسی انواع مختلف نصب APEX ، مزایا و معایب هر یک و ارائه معماری پیشنهادی
  • نیازمندی های قبل و بعد از نصب
  • نصب اوراکل APEX
  • نصب و پیکره بندی Oracle HTTP Server
  • نصب APEX به صورت Run Only
  • نحوه استفاده از API های APEX_INSTANCE_ADMIN
  • پیکربندی Administration Services
  • ایجاد Workspace
  • ایجاد User ها و Group ها
  • مدیریت اوراکل APEX Instance
  • ابزارهای Version Control و APEX
  • مدیریت تیم های توسعه با استفاده از Team Development
  • کار با Collection ها
  •  ایجاد برنامه های چند زبانه
  •  بهبود کارایی برنامه های تولید شده
  •  مهاجرت برنامه های Oracle Form به محیط APEX
  • یکپارچه سازی APEX با Oracle BI Publisher به منظور تولید گزارشات سفارشی

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره به این شرح خواهد بود:

 • نصب و پیکره بندی Oracle HTTP Server
 • نصب و پیکره بندی APEX در محیط های Enterprise
 • برنامه نویسی و ایجاد برنامه های پیچیده بر روی بستر پایگاه داده اوراکل


برخی از دوره های برگزار شده در سازمان ها و موسسات